Potrzebna profesjonalna obsługa informatyczna?
Ta oferta jest dla Państwa !

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

Najczęstszym obszarem działania Outsourcingu jest właśnie informatyka. W ramach tego obszaru zadaniami najczęściej przekazywanymi na zewnątrz są:

 • konserwacja, serwis oraz naprawy sprzętu komputerowego,
 • tworzenie stron www oraz tworzenie aplikacji,
 • przetwarzanie danych,
 • administrowanie oraz tworzenie zabezpieczeń sieci LAN/WAN.
 • hosting,

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:

 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • pozyskania kapitału,
 • podziału ryzyka,
 • dopływu gotówki.

Badania przeprowadzone w 2016 r. przez portal Information Week na 700 przedsiębiorstwach ze Stanów Zjednoczonych wskazały, że ponad 75% respondentów wskazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze.


Szukają Państwo oszczędności oraz profesjonalnej obsługi informatycznej?

Zapraszam do współpracy. 


SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL | Tel: 516 22 34 35 | GG: 1793048 | biuro@serwiskomputerowygdansk.pl | NIP: 584 248 37 05